Think Positive
Zorgeloos zorg bieden
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

varia pics 2

Aanbod gezondheidszorg

Voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg bieden wij:

Training 'veerkracht ontwikkelen in 9 stappen' 

Training 'werken vanuit compassie'

Training 'Werken vanuit compassie, veerkracht en een positieve ingesteldheid' 

Training 'Omgaan met verbale agressie'

Training 'Confronteren en begrenzen'

Training 'De-escalerend ondersteunen'

Uitgebreide training 'omgaan met de gespannen zorgvrager en zijn agressie'

Training 'Agressie preventie door te werken met signaleringsplannen'

Training 'Ontspannen feedback geven en ontvangen'

Training 'Probleemgedrag methodisch aanpakken door het stellen van de juiste vragen'

Training 'Oorzaken van agitatie, probleemgedrag en Moeilijk Verstaanbaar Gedrag achterhalen door middel van de SRC analyse'

 

Naast deze trainingen bieden wij ook workshops.

Workshops zijn bedoeld om attitudeverandering teweeg te brengen. Aan de hand van een thema worden opdrachten uitgereikt die leiden tot inzichten. De verkregen inzichten worden vertaalt in actiepunten.

Aansluitend aan de workshops kunnen korte coachingstrajecten worden geboekt om de verkregen inzichten in de praktijk te brengen. Op zo'n wijze wordt een proces van verandering in werking gezet met als doel betere zorg (verlenen) 

 

Voorbeelden van thema's zijn:

- positiever in het werk staan 

- veerkracht vergroten

- vanuit compassie werken

- dankbaarheid

- het nut van emotie beheersing

- afstand en nabijheid

- waarlijk contact maken

- aandachtig aanwezig zijn ondanks de tijdsdruk

- op nivo werken met mensen (tunen)

- gronden en centreren

Promo