Think Positive
Zorgeloos zorg bieden
Sociale Competentie Training (Rots en Water) voor mensen met autisme

Het Rots en Water-programma is een evidence based training en  richt zich op de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden en bewustwording in het algemeen en kan worden samengevat onder de noemer Sociale Competentie Training.

Het programma bedient zich van een unieke psychofysieke methodiek, hetgeen wil zeggen dat momenten van fysieke actie en ervaring worden afgewisseld met momenten van zelfreflectie, kringgesprekken en schriftelijke reflecties.

De training wordt zo veel mogelijk afgestemd op de doelgroep. In een eerste  kennismakinggesprek gaan wij eerst na wat de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers zijn en wat hun specifieke behoeftes zijn. Zo krijgt iedere training zijn unieke gerichte aanpak.

In de praktijk blijken mensen met autisme op een aantal terreinen te profiteren van de training:

- steviger staan

- lichaamstaal meer gebruiken

- meer contact kunnen maken met zichzelf en anderen

- beter voor zichzelf opkomen

- zichzelf beter beheersen

- het eigen gedrag beter sturen m.b.v. de begrippen Rots en Water

Aangezien mensen met autisme gevoelig zijn voor prikkels gaan wij uit van een groep van maximaal 4 deelnemers.

 

Voor vrijblijvende informatie bel 0648252166 (Roger)