Think Positive
Zorgeloos zorg bieden
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

varia pics

You are in charge!

Weg met het aanbod-gericht leren, met interactief leren van Think Positive kies jij hoe en wat jij wilt leren! met het interactief leren ben jij aan zet!

 
wij bieden je de bouwstenen
you are in charge!
 
Keuze uit meer dan 30 interventies om gedragsproblemen effectief aan te pakken
Keuze uit vele creatieve werkvormen
 
Hoe werkt Interactief Leren?
Vele trainingen zitten muurvast. Er is door de trainer van tevoren uitbedacht wat er geleerd gaat worden en hoe. Daar is op zich niets mis mee maar het is niet echt meer van deze tijd. Wij maken een informatierevolutie mee, bij deze tijd past het meer om de keuze over te laten aan de deelnemer zelf.
Vandaar dat Think Positve zegt: you are in charge!
Interactief Leren werkt als een gewone training, alleen, jij bepaalt.
 
Jij kiest:
- wat je wilt leren
- welke werkvormen je wilt gebruiken om te leren
- hoe lang je wilt leren
 
Een voorbeeld:
Een gewone training bestaat een specifiek aantal dagdelen. 
Interactief leren kun je al boeken voor 1 uur leren. Maar als je wilt kun je 2 of 3 of zelfs 4 uur leren. Wat je wilt. You are in charge!
 
Een gewone training vertelt je van tevoren wat je wilt leren.
Interactief Leren is vrij. Wij bieden je de bouwstenen (de 'leerstof'). Jij kist wat je op deze specifieke dag wilt leren. You are in charge!
 
Een gewone training heeft zijn werkvormen al vast.
Bij interactief leren kies jij de werkvorm, jij kist dus hoe je wilt leren. You are in charge!
 
Op dit moment richten wij ons op de interventies en de technieken om onrust en gedragsproblemen effectief aan te pakken.
Jij kunt kiezen uit:
Meer dan 20 interventies en technieken (ondersteunen, confronteren, begrenzen)
Verschillende werkvormen zoals instructie; gesprek&discussie; didactische opdrachten; spelopdrachten
 
De ondersteunende interventies waaruit je kunt kiezen zijn:
 • Ondersteunend aanspreken
 • Negeren (van negatief aandacht vragen)
 • Positief bekrachtigen
 • Actief luisteren
 • Tempo en taken aanpassen
 • In het hier en nu houden of afleiden
 • Humor
 • Verduidelijken
 • Troosten
 • Aanmoedigen en perspectief bieden
 • Nabijheid of ruimte bieden
 • Uit de situatie halen

De confronterende interventies waaruit je kunt kiezen zijn:

 • Spiegelen
 • Reflectie van gevoel geven
 • Gedraginstructie geven (verbaal sturen)
 • Gedragsuggestie en alternatieven geven
 • Verwachtingen uitspreken
 • Ruimte geven om zich te herpakken

De begrenzende interventies waar je uit kunt kiezen zijn:

 • Stop instructie geven
 • Grenzen stellen
 • Consequenties aangeven
 • Ruimte geven om zich te herpakken
 • Doorpakken (consequenties uitvoeren)
 • Afronden en afspraken maken

Ondersteunen:Je leert om met de emoties van je cliënt mee te veren om zo vanuit een gelijkwaardige positie deze emoties te balanceren. Mochten deze emoties oplopen en voor onwenselijk gedrag zorgen zul je, door middel van de ondersteunende interventies in staat zijn dit gedrag te corrigeren dan wel te verhelpen.

Confronteren:ondersteunen kan tot een bepaald punt. Als je dan nog geen gedrag verandering ziet bij de zorgvrager, dan is het tijd om met confronteren te beginnen. de grens is voor iedereen anders maar, ik hoef je niet uit te leggen dat sommige gedrag echt niet door de beugel kan! door middel van de confronterende interventies maak je de zorgvrager duidelijk dat je verwacht dat hij zich anders gaat gedragen.

Begrenzen: om een halt te roepen aan het ongepaste (agressieve) gedrag. 

 
 
 
 
 
 
Think Positive: innovatief, vraag-gericht en deskundig
 
 
1 Tip hierbij is:
 

Wat onthouden mensen?

Een belangrijk gegeven bij het kiezen van werkvormen, is wat mensen onthouden.

Veelzeggend is het volgende rijtje. We onthouden:

 • 10% van wat we lezen
 • 20% van wat we horen
 • 30% van wat we zien
 • 50% van wat we horen en zien
 • 70% van wat we met anderen bespreken
 • 80% van wat we evalueren en nabespreken
 • 90% van wat we anderen uitleggen

 

Klik hier voor tarieven